Ако није владавина права, онда је тиранија…

На мејл адресу Мислионика стигло је и писмо које вам преносим у целости.

Господо из власти, ко сте ви да кршите људска права, да злостављате људе и да прогласите човека за непостојећег? Господине Урошевићу, ко сте Ви да пребројавате неподобне и да претите отказима? Господине Стојанићу, ко сте Ви да раднике називате барабама и да их брутално шиканирате? Господине Ликићу, самозвано општинско божанство, зар заиста верујете да можете и да имате право да одлучујете о животима и судбинама људи? Тулимировићу Драгане, својевремено рекосте – Vox populi, vox dei! Управо тако, народа a не Вас и Вашег режима.

Неукост, пландовање, таштина и немоћ која се манифестује кроз тиранију, побудили су напредне великаше, уништитеље, обмањиваче, надримајсторе, финансијске магове и сличне појаве, да врше перманентну одмазду над неистомишљеницима у Општинској управи. Страховлада је донела низ мера за обрачун са неподобнима – претње отказима, забране окупљања, забране мишљења и говора, забране кретања. Одмазда за свакога ко се супротстави! А писање дневних извештаја о раду је репрезентативан пример примене двоструких стандарда, повреде равноправност и мобинга.

Извештаји о раду су потпуно оправдани уколико им је сврха остваривање стратешких циљева организације, мерење учинака, постизање бољих резултата рада и наравно, ако их читају компетентни људи. А шта је у овом случају? Ништа од наведеног! У овом случају изештаје о раду пишу само „жутаћи“. Иначе, пежоративни термин „жутаћи“ користе Урошевић Зоран и остале високоморалне дахије са импресивним професионалним биографијама, а њиме етикетирају неистомишљенике, људе са ставом и све остале који умеју и смеју да размишљају. „Напредњаци“ и улизице у општини имају сва права али немају никакве обавезе. Подобни а неспособи! Дилетантима и лакејима је допуштено да конзумирају алкохол у току радног времена, да радно време проводе у кафанама, да користе општинске аутомобиле у приватне сврхе, да се не појављују на радним местима, да варају, да сами себи повећавају зараде, да се баве подвалама, преварама и осталим баханалијама.

Не може човек ово посматрати без осећаја гађења и без жеље да пружи отпор. А шта се догоди када се супротставите оваквим перфидницима и када се дрзнете да тражите оно што вам по закону припада? Догоди се да вас великаши, посредством својих удворица, прогласе за утвару, за непостојећег, и да тај проглас преточе у писану реч.

Сумњајући да писање дневних извештаја о раду представља озбиљну повреду људских права и да се ради само о полигону за шиканирање запослених ниже, „жуте“ расе, једна persona non grata, са „жуте“ листе за одстрел, обратила се захтевом за приступ информацијама од јавног значаја Општинској управи Косјерић тражећи увид у извештаје о раду свих запослених, и „жутих“ и „белих“. Уставом и одговарајућим законима је одређено да право на обавештеност о раду службеника има свако и под једнаким условима. Међутим, лице овлашћено за приступ информацијама од јавног значаја Општинске управе општине Косјерић доноси противзаконито решење о одбијању захтева уз образложење које је и правно и етички недопуштено.

Овлашћено лице органа власти у образложењу решења тврди следеће: „…..подносилац захтева није легитимисан за добијање тражене информације из разлога што се ради о лицу запосленом у Општинској управи општине Косјерић а сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, јавност треба да буде упозната о раду органа, као и о раду запослених у Општинској управи“. Оваквом тврдњом подносиоцу захтева је ускраћено остваривање уставних и законских права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. И не само то! Орган власти је цитираним образложењем решења сврстао подносиоца захтева у категорију непостојећег, што је и увреда и кривично дело против слобода и права човека и грађанина.

Заштиту уставности и законитости тражићемо од надлежних државних органа! Па, не сме нам свако рећи да смо нико!

Persona non grata

Advertisements