360,000 динџи за поплављен Извор???

Сећате ли се поплава? Колико је вама помогнуто да санирате штету? Али има исплата које су биле недоступне јавности али сада нису. Прво да вам изложим одакле је податак а он је са сајта Канцеларије за управљање јавним улагањима. Дакле све је званично али шта је ту заправо истина?

Исплаћени привредни субјекти за одштету од поплаве:

%d0%b4%d0%be%d0%ba11

Да ли је вама познато да је мотел Извор био поплављен? Како је онда војска спавала у њему за време њиховог теренског рада по селима? Ко је омогућио да ово уђе у процедуру да би се паре исплатиле? Превише питања а мало одговора. Само знамо да овде нешто дебело није уреду. Мотел Извор прима одштету у износу од 360,000 динара. Како се то догодило? Да ли је ико видео да је Извор био поплављен???

И без обзира на све, можда је био полављен, али поставља се једно главно питање, за Извор могу паре а за сиротињу НЕ!

Advertisements