Саопштење за јавност

 

И ако је став Министарства правде (који је мени достављен, а преко мене и предсенику Општинске изборне комисије) да оверу потписа за кандидовање изборне листе на локалном нивоу могу вршити искључиво нотари, а у местима где нису именовани и Основни судови (укључујући и судске јединице и пријемне канцеларије), Општинска изборна комисија општине Косјерић ће по свему судећи, и ако је то у супротности са законом, прогласити за валидну и листу чији су потписи подршке оверени од стране Општинске управе општине Косјерић.

Питам се да ли се оваквим поступањем Општинске изборне комисије доводи у питање законитост и правилност изборног процеса за локалне изборе који су расписани за 23.4.2017. године, одговор дајте сами.

У прилогу овог саопштења налази се преписка између Министарства правде и моје маленкости, па Ви закључите сами да ли сам у праву када кажем да листе које су подржали бирачи чији су потписи оверени од стране Општинске управе општине Косјерић нису валидне.

_______________________________________________________________________________

From: Ministarstvo pravde<kontakt@mpravde.gov.rs>

To: info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch <info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch>

March 3, 2017 10:45 AM

Поштовани,

Одредбом члана 29. ст. 2. и 3. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) прописано је да основни судови, односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа до 1. марта 2017. године, те да ће изузетно од наведеног, у градовима и општинама за које нису именовани јавни бележници потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, у складу са чланом 13. ст. 4. и 5. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), односно општинске управе као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних бележника.

Ради додатног појашњења, погледајте следећу табелу: http://www.mpravde.gov.rs/files/tabela%20osnovnim%20sudovima.pdf

С поштовањем, Министарство правде.

Напомена: уколико желите да одговорите на поруку одаберите опцију reply-to! 

_______________________________________________________________________________

From: Ministarstvo pravde<kontakt@mpravde.gov.rs>

To: info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch <info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch>

March 3, 2017 10:45 AM

Поштовани,

Када је у питању овера потписа у вези са предлогом кандидата за председничке изборе, овера потписа ће се од 1. марта вршити у јавнобележничким канцеларијама (у местима у којима постоји јавни бележник) или у основним судовима и судским јединицама, у местима у којима није именован бележник. Како општинске управе ни до сада нису имале надлежност за оверу потписа у поступку предлагања кандидата, ове управе те послове не могу и неће вршити ни након 1. марта. 

С поштовањем, Министарство правде.

Напомена: уколико желите да одговорите на поруку одаберите опцију reply-to!

_______________________________________________________________________________

From: info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch <info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch>

То:  Ministarstvo pravde<kontakt@mpravde.gov.rs>

March 3, 2017 10:47 AM

Poštovani,

Da li Opštinske uprave mogu overavati potpise birača koji podržavaju liste za lokalne izbore?

S’ poštovanjem

Aleksa Pavlović

Dragoslava Markovića 8.

31260 Kosjerić

Tel: 062 / 214 – 705

Mail: info.aleksa.pavlovic@protonmail.com

_______________________________________________________________________________

From: info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch <info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch>

То:  Ministarstvo pravde<kontakt@mpravde.gov.rs>

March 3, 2017 10:49 AM

U skladu sa odredbama člana 29. stav 2. i . Zakona o overavawu potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glsnik RS“ broj 93/14 i 22/15).

S’ poštovanjem

Aleksa Pavlović

Dragoslava Markovića 8.

31260 Kosjerić

Tel: 062 / 214 – 705

Mail: info.aleksa.pavlovic@protonmail.com

_______________________________________________________________________________

From: Ministarstvo pravde<kontakt@mpravde.gov.rs>

To: info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch <info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch>

March 3, 2017 10:45 AM

Поштовани,

 

Општинска управа не оверава потписе бирача за подршку кандидатима на изборима. 

 

Ту надлежност имају искључиво јавни бележници односно основни судови, судске јединице или пријемне канцеларије на подручјима на којима још увек нису именовани јавни бележници.

С поштовањем, Министарство правде.

Напомена: уколико желите да одговорите на поруку одаберите опцију reply-to! 

_______________________________________________________________________________

From: info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch <info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch>

То:  Ministarstvo pravde<kontakt@mpravde.gov.rs>

March 3, 2017 3:00 PM

Opet mi nije jasno. Znači li to da Opštinske uprave nemaju ovlašćenja da overavaju potpise birača za lokalne izbore (za Skupštinu jedinice lokalne samouprave). Pošto su u Kosjeriću overavaju strankama potpise predstavnici Opštinske uprave.

Molim Vas da me informišete o tome da li u skladu sa zanokom o lokalnim izborima i zakonom o overi potpisa, Opštinska uprava može overavatio potpise za liste za odbornike.

S’ poštovanjem

Aleksa Pavlović

Dragoslava Markovića 8.

31260 Kosjerić

Tel: 062 / 214 – 705

Mail: info.aleksa.pavlovic@protonmail.com

_______________________________________________________________________________

From: Ministarstvo pravde<kontakt@mpravde.gov.rs>

To: info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch <info.aleksa.pavlovic@protonmail.ch>

March 3, 2017 3:11 PM

Поштовани,

То важи за изборе на свим нивоима. 

С поштовањем, Министарство правде.

Напомена: уколико желите да одговорите на поруку одаберите опцију reply-to! 

__________________________________________________________________________________

Из напред наведене преписке, обављене током данашњег дана, долази се до закључка, да све листе које буду оверавале потписе својих бирача у Општинској управи општине Косјерић нису поднете у складу са законом, те као такве морају бити од стране Општинске изборне комисије одбачене.

Алекса Павловић

Омладински активиста

општине Косјерић

Advertisements